Gedragstherapie

Een hond kan leermomenten in zijn leven hebben gehad of momenten die diepe sporen hebben achtergelaten. Wellicht speelt er een erfelijk belast component mee in zijn genenpakket of heeft hij geen goede start kunnen maken met zijn leven, zo zijn er tal van oorzaken waardoor een hond “probleem” gedrag gaat ontwikkelen. Hierbij gaat het om problemen die zich binnen in de hond afspelen, zijn innerlijke motivaties. Soms is er meer nodig om gedrag om te buigen naar positief gedrag, het kan zijn dat er naast een specifieke training en beheersbaar maken van de situatie ook medicamenteuze ondersteuning nodig is via de dierenarts.

Bij gedragstherapie wordt, met een op wetenschap gebaseerde methode beken, welke motivaties voor de hond meespelen en er wordt een diagnose gesteld.

Als u met uw hond een gedragstherapie traject ingaat, krijgt u van te voren een vragenlijst toe gestuurd die u dient in te vullen alvorens het consult kan plaats vinden. Ik wil ook graag van te voren een uitdraai van het dossier van de dierenarts ontvangen. Dit om mij goed te kunnen voorbereiden op het consult. Het consult zal bij u thuis plaats vinden en duurt ongeveer 1,5 uur. Ik kom bij u thuis, zodat ik de hond in zijn vertrouwde omgeving kan observeren. Tijdens het consult wordt de diagnose gesteld en maken we al een begin aan het behandelplan. Ik werk het behandelplan verder uit en binnen enkele dagen na het consult ontvangt u dit tezamen met het uitgebreide onderzoeksrapport. Dit onderzoeksrapport wordt ook naar de dierenarts gestuurd, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Er volgt enkele weken later een telefonische afspraak. Vervolgens heeft u daarna nog gedurende 3 maanden recht op nazorg via mail/whatsapp/videoconsult/telefoon voor dat specifieke probleem.

Heeft u een dierenverzekering voor uw hond, dan kunt u in aanmerking komen voor vergoeding voor gedragstherapie, vraag dit na bij uw verzekeringsmaatschappij.